Maintenance Mode

Trenutno se izvodi planirano održavanje. Vratite se za par minuta

Informacije

Nikas d.o.o.
Distributivni centar Nikas
Jušići 69/d, 51213 Jurdani
Hrvatska

E-mail:
nikas.opatija@nikas.hr

Kontakt telefoni:
Tel. +385 51 704 800
Fax. +385 51 271 220